Wielu Polaków wyjechało za granice w poszukiwaniu pracy. Głównym punktem emigracji jest Europa Zachodnia. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej znacząco łatwiejsze stało się podróżowanie do większości państw starego kontynentu.

Jednym z krajów, w którym mieszka wielu Polaków są Niemcy. Nasi zachodni sąsiedzi od zawsze oferowali bogaty rynek pracy dla różnych specjalistów. Nic więc dziwnego, że po wejściu do Wspólnoty Europejskiej, znaczna część Polakół postanowiła na stałe osiedlić się w Republice Niemieckiej.

Mimo swobody przy przekraczaniu granicy, każdy obywatel UE po upływie 3 miesięcy musi uzyskać status stałego pobytu na terenie Niemiec. Tego typu pozwolenia wydawane są przez lokalne biura imigracyjne. Przy składaniu wniosku niezbędny jest adres zameldowania. Taki sam proces dotyczy także obywateli Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Izraela, Japonii, Nowej Zelandii i Szwajcarii.

Przedstawiciele innych narodowości muszą starać się o wizę. Wnioski przyjmowane są w Ambasadzie Niemiec we danym państwem, jeszcze przed wyjazdem do Niemiec. Natomiast w przypadku przygranicznych pracowników, którzy sezonowo mieszkają w Niemczech, formalność należy załatwiać u lokalnych władz danego miejsca pracy.Pozwolenie na pracę w niemczech

Każdy, kto składa wniosek o stały pobyt powinien okazać komplet dokumentów. Niezbędny jest dowód osobisty lub paszport. Poza tym należy posiadać 2 zdjęcia paszportowe, dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, deklarację miejsca pobytu, potwierdzenie posiadania środków finansowych oraz świadectwo o niekaralności.

Wyróżnia się kilka rodzajów pozwoleń na pobyt. Pierwszym z nim jest zezwolenie na pobyt na czas określony. Po otrzymaniu takiego status można starać się o uzyskanie całkowitego prawa na pobyt. Mając już udokumentowany pobyt stały może swobodnie strać się o zatrudnienie na terenie całego państwa.

W Niemczech można również starać się o pozwolenie na osiedlenie. Status ten stanowi swoisty rodzaj zabezpieczenia pobytu stałego. Pozwala na nieograniczone czasowo i terytorialnie przebywanie na terenie państwa niemieckiego oraz podejmowanie zatrudnienia. Pozwolenie na osiedlenie wymaga posiadania zezwolenia na pobyt od pięciu lat i stałe zatrudnienie, dające utrzymanie. Niezbędna jest również znajomość języka niemieckiego oraz posiadanie mieszkania.