Relacje polsko-niemieckie są niezwykle skomplikowane. Wpływ na to ma przede wszystkim II wojna światowa, która odcisnęła piętno zarówno na psychice Polaków, jak i Niemców. Powstałe stereotypy nie ułatwiają wspólnych kontaktów.

Zmiany wzajemnego postrzegania się wymagają wiele pracy. W tym celu organizowane są różne spotkania i konferencje, na których prowadzone są rozmowy o tym, w jakim sposób można wpłynąć na ulepszenie wzajemnych relacji.flaga niemiecka forum polsko niemieckie

Jednym ze sposobów na poprawę kontaktów między Polakami a Niemcami, jest powoływanie specjalnych instytucji i organizacji, których zadaniem będzie dbanie o wizerunek obu nacji i budowanie wspólnego pojednania.

Tego typu organizacją jest Forum Polsko-Niemieckie (niem. Deutsch-Polnisches Forum). W trakcie spotkań, jakie organizuje Forum, polsko-niemieckie elity polityczne i społeczne mają szanse na prowadzenie poważnych dyskusji, dzięki którym mają zmienić się aktualne stereotypy.

Forum Polsko-Niemieckie istnieje od 1976 roku. Powołane zostało w oparciu o idee konieczności debaty po podpisaniu bilateralnego układu o podstawach normalizacji (7 grudnia 1970 roku) i multilateralnego Aktu Końcowego w Helsinkach (1975 roku). Potwierdzenie koncepcji powołania Forum Polsko-Niemieckiego uwzględniono w traktacie z 1991 roku. Spotkanie zrzeszonych w Forum odbywają się regularnie. Do ostatniego zjazdu (XIV Forum) doszło 24 czerwca 2010 roku w Warszawie.

Forum Polsko-Niemieckie jest także propagatorem wymiany młodzieży. Inicjatywa ta jest bardzo popularna w polskich i niemieckich szkołach. Młodzi ludzie, dzięki bezpośredniemu kontaktowi z rówieśnikami zza zachodniej granicy, mogą samodzielnie wysunąć opinie i poznać sąsiedzki kraj w oparciu o własne obserwacje, a nie uprzedzenia.