Niemcy, pełna nazwa państwa to Republika Federalna Niemiec, położone są w zachodniej części Europy, nad Morzem Północnym i Bałtyckim. Jest to państwo federacyjne, w skład którego wchodzi 16 krajów związkowych, zwanych popularnie landami. Sąsiaduje z Danią, Polską, Belgią, Francją, Austrią, Czechami, Holandią, Luksemburgiem i Szwajcarią.

Powierzchnia Niemiec wynosi ponad 357 tys. km2. Liczba ludności przekracza 81 mln. Stolicą kraju jest Berlin. Inne większa miasta to Hamburg, Kolonia, Monachium i Frankfurt nad Menem. Religiami dominującym są katolicyzm i protestantyzm.flaga niemiecka

Historia Niemiec rozpoczyna się w X w. p.n.e., kiedy to plemiona germańskie osiedliły się przy dorzeczu Renu. Do VII wieku zachodnie obszary Germanii należały do państwa Franków. Wschodnią częścią rządził król Ludwik. W 962 roku za panowania Ottona I, państwo funkcjonowało jako Królestwo Niemieckie.

Okres największej świetności Imperium Niemieckiego przypada na okres panowania cesarza Karola V, czyli na XVI wiek. Ważnym wydarzeniem w historii Niemiec było również ogłoszenie przez Marcina Lutra 95 tez. W XVIII wieku Prusy były jednym z trzech państw, dokonujących rozbioru Polski. Po porażce Napoleona powstał Związek Niemiecki.

Wielkim wydarzeniem w światowej historii było podpisanie przez Niemcy 11 listopada 1918 roku aktu kapitulacji, kończącego I wojnę światową. Zwycięstwo NSDAP w wyborach w 1933 roku, rozpoczęło rządy Adolfa Hitlera. 1 września 1939 roku Niemcy napadły na Polskę, co dało początek II wojnie światowej. Trwała ona do 8 maja 1945 roku. Do 1990 roku Niemcy podzielone były na NRD, zależne od radzieckich władz oraz RFN.

Niemcy to jedno z państw założycielskich Unii Europejskiej. Należą również do NATO i ONZ. Jednostką monetarną państwa jest Euro. Aktualnie funkcje kanclerza (szefa rządu) sprawuje Angela Merkel.